Release Date: 26 February

Invasion (Vtorzhenie)

OV Invasion (Vtorzhenie).jpg
Running time:
133
Minutes
Show more
Director:
Fyodor Bondarchuk
Show more
Cast:
Alexander Petrov
Andrey Nazimov
Evgeniy Mikheev
Igor Kosterin
Irina Starshenbaum
Konstantin Bogomolov
Oleg Badyu
Oleg Menshikov
Rinal Mukhametov
Sergei Garmash
Stanislav Kisilevskiy
Yuriy Borisov
Show more
Genre:
fantasy
scifi
Show more
Release Date
26 February 2020
Show more